evden eve nakliyat

 

Studii de Master


Studiile universitare de masterat asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

 


Ghid cadru pentru realizarea Disertatiei

HC FMT 15.06.2023 cu privire la situatia de diminuare a notei cu 1 punct

 


Admitere Master - Inscriere

 


.

Oferta Educationala Master a Facultatii de Mecanica

 

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Info

Ingineria autovehiculelor

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

pdf

Inginerie industrială

Inginerie integrată

pdf

Ingineria produselor din materiale polimerice şi compozite

pdf

Procedee productive de sudare în mediu de gaze protectoare

pdf

Ingineria materialelor

Materiale şi tehnologii avansate

pdf

Inginerie mecanică

Hidrodinamica maşinilor şi sistemelor hidromecanice

pdf

Inginerie mecanică avansată

pdf

Ingineria relaţiilor de muncă, sănătate şi securitate în muncă

pdf

Managementul calităţii proceselor tehnologice

pdf

Sisteme integrate pentru fabricaţia agroalimentară

pdf

Sisteme feroviare moderne

pdf

Ingineria transporturilor

Tehnici avansate în transportul rutier

pdf

Mecatronică şi robotică

Ingineria calităţii în mecatronică şi robotică

pdf

Ergoinginerie în mecatronică

pdf

Sisteme robotice cu inteligenţă artificială

pdf

Ştiinţe inginereşti aplicate

Metode şi tehnici statistice în sănătate şi în cercetarea clinică

pdf

Interdisciplinar

(Domeniul Stiinte ingineresti aplicate)

Implanturi, proteze şi evaluare biomecanică

pdf

 

Planurile de Invatamant ale Masterelor din Facultatea de Mecanica

(cursurile care se desfasoara la fiecare Master)

 

1. Ergoinginerie in mecatronica

Mecatronica si robotica

I, II

2021-2023

20.70.10

2. Hidrodinamica masinilor si sistemelor hidromecanice

Inginerie mecanica

I, II

2023-2025

20.70.10

3. Implanturi, proteze si evaluare biomecanica
(interdisciplinar cu Mec. si Robot.)

Științe inginerești aplicate

I, II

2023-2025

20.70.10
20.70.30

4.  Ingineria calitatii in mecatronica si robotica

Mecatronica si robotica

I, II

2023-2025

20.70.10

5.  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

Ingineria autovehiculelor

I, II

2023-2025

20.40.20

6.  Ingineria relațiilor de muncă, sănătate și securitate în muncă

Inginerie mecanică

I, II

2023-2025

20.70.10

7.  Inginerie mecanica avansata

Inginerie mecanica

I, II

2023-2025

20.70.10

8.  Inginerie integrata

Inginerie industriala

I, II

2023-2025

20.70.20

9.  Managementul calitatii proceselor tehnologice

Inginerie mecanica

I, II

2023-2025

20.70.10

10. Materiale si tehnologii avansate

Ingineria materialelor

I, II

2023-2025

20.70.10

11. Metode si tehnici statistice in sanatate si in cercetarea clinica

Stiinte ingineresti aplicate

I, II

2023-2025

20.70.30

12. Procedee productive de sudare in mediu de gaze  protectoare

Inginerie industriala

I, II

2021-2023

20.70.10

13. Sisteme feroviare moderne

Inginerie mecanica

I, II

2023-2025

20.70.10

14. Sisteme integrate pentru fabricatia agroalimentara

Inginerie mecanica

I, II

2023-2025

20.70.10

15. Sisteme robotice cu inteligenta artificiala

Mecatronica si  robotica

I, II

2023-2025

20.70.10

16. Tehnici avansate in transportul rutier

Ingineria transporturilor

I, II

2023-2025

20.40.30

17. Ingineria produselor din materiale polimerice și compozite

Inginerie industrială

I, II

2021-2023

20.70.20

 

 


Fisele Disciplinelor (22.11.2022)

Fisele Disciplinelor (16.11.2021)

Fisele Disciplinelor (07.04.2021)


Ghid de elaborare a lucrarii de disertatie

Anexa 1 (docx)

Anexa 2 (docx)

Anexa 3 (docx)

Anexa 4 (docx)

Anexa 5 (docx)

08.11.2022


 

 

 

Rapoarte autoevaluare periodica Master

 

Raport de Autoevaluare al programului de Master "Ingineria Produselor din Materiale Polimerice"

Raport de Autoevaluare al Domeniului Inginerie Industriala

 

Raport de Autoevaluare al Domeniului Inginerie Mecanica

Raport de Autoevaluare al Domeniului Ingineria Materialelor

 

Raport de Autoevaluare al programului de Master "Sisteme Robotice cu Inteligenta Artificiala"

Raport de Autoevaluare al Domeniului Mecatronica si Robotica