evden eve nakliyat

Studii de Master


Studiile universitare de masterat asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

 


Ghid cadru pentru realizarea Disertatiei

21.02.2018


 

 

Ofertă educaţională Master

 

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Info

Ingineria autovehiculelor

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

pdf

Inginerie industrială

Inginerie integrată

pdf

Ingineria produselor din materiale polimerice şi compozite

pdf

 

 

Ingineria materialelor

Materiale şi tehnologii avansate

pdf

Inginerie mecanică

Hidrodinamica maşinilor şi sistemelor hidromecanice

pdf

Inginerie mecanică avansată

pdf

Ingineria relaţiilor de muncă, sănătate şi securitate în muncă

pdf

Managementul calităţii proceselor tehnologice

pdf

Sisteme integrate pentru fabricaţia agroalimentară

pdf

Sisteme feroviare moderne

pdf

Ingineria transporturilor

Tehnici avansate în transportul rutier

pdf

Mecatronică şi robotică

Ingineria calităţii în mecatronică şi robotică

pdf

Ergoinginerie în mecatronică

pdf

Sisteme robotice cu inteligenţă artificială

pdf

Ştiinţe inginereşti aplicate

Metode şi tehnici statistice în sănătate şi în cercetarea clinică

pdf

Interdisciplinar

(Mecatronică, Robotică,  Ştiinţe inginereşti aplicate)

Implanturi, proteze şi evaluare biomecanică

pdf


Misiunea si Obiectivele fiecarui Master

Lista cu programe de Master si Planurile de Invatamant aferente

Orarul de consultatii al cadrelor didactice de la fiecare Master

 


Admitere Master - Iulie 2016

Link catre pagina de Admitere Master


Admitere Master - Inscriere