evden eve nakliyat

Studii de Licenta


Studiile de Licenta sunt prima etapa din ciclul de studii universitare ce se desfasoara in Romania si sunt conforme cu normele Uniunii Europene referitoare la Procesul Bologna.

Procesul Bologna este un angajament de a asigura un cadru comun pentru învățământul superior din Europa.

 

Ofertă educaţională Licenţă

 

Domeniul de licenţă

Program de studii / Specializare

Link promovare specializare

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

pdf

Inginerie industrială

Ingineria sudării

pdf

Tehnologia construcţiilor de maşini

pdf

Tehnologia construcţiilor de maşini (TCM) – Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

pdf

Ingineria materialelor

Ştiinţa materialelor

pdf

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică

pdf

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

pdf

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

pdf

Sisteme şi echipamente termice

pdf

Vehicule pentru transport feroviar

pdf

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi a traficului

pdf

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

pdf

Robotică

pdf

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie medicală

pdf

 

 

Procesul Bologna nu presupune uniformizarea învățământului superior din diverse țări, ci armonizarea sa, după următoarele principii:

 

--- o structură în două trepte:

  1. treapta de studii universitare de licență (Bachelor's Degree sau BSc), de 4 ani;
  2. treapta de studii universitare de masterat (Master's Degree sau MSc), de 2 ani, urmat simultan sau ulterior de doctorat (PhD);

--- un sistem comun de credite de studiu transferabile (ECTS) de echivalare a studiilor, care să permită o cât mai largă mobilitate a studenților;

--- un supliment de diplomă care să permită compararea diplomelor pentru a favoriza integrarea cetățenilor europeni pe piața muncii și de a îmbunătăți competitivitatea învățământului superior european pe plan mondial.

 

Cele două trepte sunt inspirate din învățământul anglo-saxon și corespund cursurilor de undergraduate, respectiv (post)graduate.

 

Planuri de Invatamant (Tabelul de mai jos)

 

Ingineria autovehiculelor (20.40.160)

Autovehicule rutiere (20.40.160.30)

I-IV

An 4 2020-2024

An 3 2021-2025

An 2 2022-2026

An 1 2023-2027

Ingineria transporturilor (20.40.240)

Ing. transport. şi a traficului (20.40.240.10)

I-IV

An 4 2020-2024

An 3 2021-2025

An 2 2022-2026

An 1 2023-2027

Inginerie industrială (20.70.130)

Tehnologia construcţiilor de maşini (20.70.130.10)

I-IV

An 4 2020-2024

An 3 2021-2025

An 2 2022-2026

An 1 2023-2027


Tehnologia construcţiilor de maşini (20.70.130.10) IFR

I-IV

An 4 2020-2024

An 3 2021-2025

An 2 2022-2026

An 1 2023-2027


Ingineria sudării

I-IV

An 4 2019-2023

An 3 2020-2024

An 2 2021-2025

An 1 2022-2026

Ştiinţe inginereşti aplicate (20.70.270)

Inginerie medicală

I-IV

An 4 2020-2024

An 3 2021-2025

An 2 2022-2026

An 1 2023-2027

Ingineria materialelor (20.70.170)

Ştiinţa materialelor (20.70.170.10)

I-IV

An 4 2020-2024

An 3 2021-2025

An 2 2022-2026

An 1 2023-2027

Inginerie mecanică (20.70.180)

Inginerie mecanică (20.70.180.50)

I-IV

An 4 2020-2024

An 3 2021-2025

An 2 2022-2026

An 1 2023-2027


Maşini şi sist. hidraulice şi pneumatice

I-IV

An 4 2020-2024

An 3 2021-2025

An 2 2022-2026

An 1 2023-2027


Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară

I-IV

An 4 2020-2024

An 3 2021-2025

An 2 2022-2026

An 1 2023-2027


Sisteme si Echipamente Termice

I-IV

An 4 2020-2024

An 3 2021-2025

An 2 2022-2026

An 1 2023-27

Mecatronică şi robotică (20.70.250)

Mecatronică (20.70.250.10)

I-IV

An 4 2020-2024

An 3 2021-2025

An 2 2022-2026

An 1 2023-2027


Robotică  (20.70.250.20)

I-IV

An 4 2020-2024

An 3 2021-2025

An 2 2022-2026

An 1 2023-2027

 

Reinmatriculare

 


Fisele disciplinelor (22.11.2022)

Fisele disciplinelor (16.11.2021)

Fisele disciplinelor (07.04.2021)

Ghid de alegere pentru disciplinele optionale din Planul de Invatamant (03.11.2021)


 

 

Studii de Licenta la Universitatea Politehnica Timisoara - informatii de pe pagina web a Universitatii


 

Admitere Licenta

 

 


 

Ghid de Elaborare a lucrarii de Licenta

Anexa 1 (docx)

Anexa 2 (docx)

Anexa 3 (docx)

Anexa 4 (docx)

Anexa 5 (docx)

08.11.2022