HomeProject Reports

Project reports

Consorţiul, format din partenerul roman Universitatea POLITEHNICA din Timişoara (UPT) şi respectiv doi parteneri francezi (École Centrale of Lyon - LMFA laboratory - si NUMTECH respectiv), s-a angajat să colaboreze pentru implementarea în comun a cercetării referitoare la elaborarea unui instrument - program de calcul - al calităţii aerului în zonă urbană, cu aplicaţie la municipiul Timişoara. Finanţarea este asigurată separat de câtre UEFISCDI pentru UPT respective ANR pentru partenerii francezi. Prezentul raport este întocmit de UPT cu referire la activităţile derulate pentru primul an de implementare a proiectului.

Planul pentru primul an este redat în graficul Gantt (Tab 1). Practic sunt cuprinse activităţi din toate pachetele de lucru.

Tabelul 1 Graficul GANTT al activităţilor de proiect.

 

WP (pachete de lucru)

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

WP1 – Management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP2 – Pregătiri şi inventar surse (cadastru major de mediu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP3 – Model de dispersie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP4 – Achiziţie de date

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP5 – Diseminare rezultate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Link to the pdf file of the Project Report

 Login
Register

Free business joomla templates