Burse

You are here:
Tipuri de burse

Bursele pentru stimularea performanței academice se acordă pe o perioadă de 6 luni, astfel:

I. în perioada 1 octombrie – 31 martie pentru rezultatele la învățătura aferente semestrului II al anului universitar precedent sau media la admitere în cazul anilor I de la ciclul de licență sau master.

II. în perioada 1 aprilie – 30 septembrie pentru rezultatele la învățătură aferente semestrului I al anului universitar curent.

Categoriile de burse pentru rezultate academice sunt următoarele:

 • Burse de performanță 1 (P1) (ciclul de studii licență) – 1500 lei/lună – pentru studenții cu media de bursă egală cu 10.
 • Burse de perfomanță 2 (P2) (ciclul de studii licență) – 1200 lei/lună – pentru studenții cu media de bursă mai mare sau egală cu 9.5 și mai mică de 10.
 • Burse de perfomanță 3 (P3) (ciclul de studii licență) – 1000 lei/lună – pentru studenții cu media de bursă mai mică de 9.5.
 • Burse de perfomanță de master (PM) – 1200 lei/lună – pentru studenții de la ciclul de master care au media de bursă mai mare sau egală cu pragul inferior fixat de Biroul Consiliului Facultății și mai mică sau egală cu 10, într-un număr limitat, dependent de dimensiunea fondului de burse alocat pentru fiecare facultate.
 • Bursele de performanță științifică 4 (PS) – 1300 lei/lună – se acordă începând cu al doilea an de studii studenților de la ciclul licență, în urma recunoașterii performanțelor științifice de către UPT, pentru o perioadă de un an calendaristic, dar nu mai mult de finalizarea studiilor.
 • Burse de excelență olimpică I/internațională (EO) – se acordă studenților din UPT înmatriculați în anul I care au obținut premiul I, II sau III la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Aceste burse se păstrează pe toată durata studiilor dacă media notelor de pe semestrul anterior celui pentru care se face analiza este mai mare sau egală cu 9.5.
  • Bursă de excelență olimpică I/internațională – premiul I (EO1) – 3300 lei/lună
  • Bursă de excelență olimpică I/internațională – premiul II (EO2) – 2475 lei/lună
  • Bursă de excelență olimpică I/internațională – premiul III (EO3) – 1650 lei/lună

Bursele sociale au rolul de a asigura condiții minime de trai, de a ușura accesul și de a menține în sistemul de învățământ universitar studenții proveniți din medii socio-economice defavorizate.

Bursele sociale au un cuantum de 900 lei/lună și sunt menite să sprijine studenții aflați în diverse dificultăți socio-economice sau medicale, cu o vârstă mai mică de 35 de ani.

Criteriul principal de acordare a bursei sociale este ca studentul în cauză să fi promovat anul universitar anterior celui în curs, sau, în cazul semestrului 2, să fi obținut cel puțin 10 credite în semestrul 1 al anului universitar curent și să aibă ca statut la începutul anului în curs un altul decât „reînmatriculat” sau „reînmatriculat cu transfer”.

Aceste burse sunt acordate studenților din următoarele categorii:

 • orfani de unul sau ambii părinți, respectiv dacă li s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul și nu realizează venituri peste plafonul de acordare a bursei sociale;
 • bolnavii de TBC, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, anchilozantă sau reumatism articular;
 • cei a căror familie nu a obținut, în cele 3 luni înainte de începerea semestrului, un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariu de bază minim net pe economie.

Bursa socială de asemenea poate fi cumulată cu alte burse.

Procedura privind acordarea burselor speciale din venituri proprii în UPT se găsește aici.

Prezenta procedură reglementează modul de alocare și acordare a burselor speciale pentru încurajarea performanței și activităților extracuriculare/burselor speciale sociale/ajutoare sociale pentru studenții Universității Politehnica Timișoara. Acest tip de burse se acordă din venituri proprii ale universității și se pot cumula între ele, respectiv se pot cumula cu alte tipuri de burse cum ar fi cele sociale, de merit sau de performanță acordate din veniturile bugetare.

Rezultate burse