Orare

You are here:

Orare an universitar 2023-2024 - Sem. II

Ciclul licență

Ciclul master

Hidrodinamica Masinilor si Sistemelor Hidromecanice

Inginerie Integrata

Implanturi, Proteze si Evaluare Biomecanica

Ingineria Sistemelor de Propulsie a Autovehiculelor

Ingineria Calitatii in Mecatronica si Robotica

Sisteme Robotice cu Inteligenta Artificiala

Materiale si Tehnologii Avansate

Sisteme Feroviare Moderne

Inginerie Mecanica Avansata

Sisteme Integrate pentru Fabricatia Agroalimentara

Managementul Calitatii Proceselor Tehnologice

Ingineria Relatiilor de Munca si Siguranta si Sanatate in Munca

Tehnici Avansate in Transportul Rutier

Ingineria Produselor din Materiale Polimerice si Compozite

Ergoinginerie

Procedee Productive de Sudare in Medii de Gaz Protector