Planuri de învățământ

You are here:

Ciclul Licență

Domeniu Specializare Ani de studii Plan de învățământ
Ingineria autovehiculelor
Autovehicule rutiere I-IV pdf
Ingineria transporturilor
Ing. transport. şi a traficului I-IV pdf
Inginerie industrială
Tehnologia construcţiilor de maşini I-IV pdf
Tehnologia construcţiilor de maşini IFR (Învățământ cu Frecvență Redusă) I-IV pdf
Ingineria sudării I-IV pdf
Ştiinţe inginereşti aplicate
Inginerie medicală I-IV pdf
Ingineria materialelor
Ştiinţa materialelor I-IV pdf
Inginerie mecanică
Inginerie mecanică I-IV pdf
Inginerie mecanică – engleză (Mechanical Engineering – English) I-IV pdf
Maşini şi sist. hidraulice şi pneumatice I-IV pdf
Sisteme și echipamente termice I-IV pdf
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară I-IV pdf
Mecatronică şi robotică
Mecatronică I-IV pdf
Robotică I-IV pdf

Ciclul Master

Program Domeniu Ani de studiiPlan de învățământ
Ergoinginerie in mecatronicaMecatronica si roboticaI, IIpdf
Hidrodinamica masinilor si sistemelor hidromecaniceInginerie mecanicaI, IIpdf
Ingineria calitatii in mecatronica si roboticaMecatronica si roboticaI, IIpdf
Ingineria sistemelor de propulsie a autovehiculelorIngineria autovehiculelorI, IIpdf
Ingineria relațiilor de muncă, sănătate și securitate în muncăInginerie mecanicăI, IIpdf
Inginerie mecanica avansataInginerie mecanicaI, IIpdf
Inginerie integrataInginerie industrialaI, IIpdf
Managementul calitatii proceselor tehnologiceInginerie mecanicaI, IIpdf
Materiale si tehnologii avansateIngineria materialelorI, IIpdf
Metode si tehnici statistice in sanatate si in cercetarea clinicaStiinte ingineresti aplicateI, IIpdf
Procedee productive de sudare in mediu de gaze protectoareInginerie industrialaI, IIpdf
Sisteme feroviare moderneInginerie mecanicaI, IIpdf
Sisteme integrate pentru fabricatia agroalimentaraInginerie mecanicaI, IIpdf
Sisteme robotice cu inteligenta artificialaMecatronica si roboticaI, IIpdf
Tehnici avansate in transportul rutierIngineria transporturilorI, IIpdf
Ingineria produselor din materiale polimerice și compoziteInginerie industrialăI, IIpdf