Sisteme și Echipamente Termice

You are here:
Informații generale
Prezentare

Specializarea s-a conturat de la înființarea Şcolii Politehnice din Timişoara (1920) și a funcționat, sub diferite denumiri, fiind secție de elită a Facultății de Mecanică. Laboratorul de echipamente termice a fost înfiinţat in 1925. Au urmat Laboratorul de motoare (1954), Laboratorul de turbine (1962 – 1969), Laboratoarele de cazane şi instalaţii de ardere, schimbătoare de căldură (1960). Din 1999 funcţionează un modern Laborator pentru investigaţii ecologice (www.mediu.ro), completat fiind de Laboratorul multifuncțional de mașini termice și energii regenerabile (2006-2008). Specializarea se bazează pe 14 laboratoare, cu mijloace moderne de predare, calcul și măsurare, prietenoase și interactive.

Ce vei studia

Studenţii sunt pregătiţi ca ingineri mecanici și ca manageri sau oameni de afaceri. Se cunoaște că energia este factorul motor al oricărei societăți. În primii ani se urmează cursuri comune domeniului, alegerea specializării realizându-se în anul III. În primii ani se predau cursuri clasice (științe exacte) și de utilizare a calculatorului şi produselor software: CATIA, ProEngineer, ANSYS, MATLAB, MATHCAD. Oferta educațională este similară cu cea a multor specializări de profil din CE: Termotehnică, Transfer de căldură şi masă, Procese în motoare, Instalaţii de ardere, Combustibili alternativi, Bilanţ termic şi de mediu, Controlul calității aerului. Studenții pot urma și cursuri facultative: Modulul de pregătire didactică și psihopedagogică, Elemente de legislaţie rutieră, Tendinţe în industria autovehiculelor, Proiectare 3D. Toate apar în suplimentul de diplomă eliberat în română și engleză.

Laboratoare în Realitate Virtuală

Ce posibilități de practică și angajare ai?

Doreşti să ai un trai decent în baza pregătirii profesionale? – nu ai decât o singură opţiune, învaţă ceva ce este necesar în România și în Comunitatea Europeană, învaţă deci despre energie curată şi protejarea mediului, învaţă cum să construieşti sistemele energetice ale viitorului, permițând dezvoltarea durabilă. Fără energie, nimic nu e! Deci ia decizia înţeleaptă de a te înrola pentru studiu la SET.

Practica se realizează cumulat, pe parcursul unui interval din vara dintre anii III și IV, precum și pe perioada elaborării lucrării de finalizare a studiilor, atât în laboratoarele facultății, cât și în mediul industrial, din țară sau străinătate (cu suport financiar). Există tradiție prin proiecte dedicate susținerii dezvoltării și formării absolvenților pentru piața muncii și numeroase parteneriate instituționale

Oriunde există activitate umană este nevoie de căldură și de curent electric, deci este nevoie de dumneavoastră. Transportul, asigurarea cu energie, confortul ambiental în hale industriale, hoteluri, unităţi comerciale, clădiri şi vehicule sunt posibile pentru că inginerul termist ştie cum şi cu ce să acţioneze. Vei învăţa şi despre problemele globale și actuale ce frământă omenirea: poluarea şi încălzirea globală. Corpul profesoral oferă îndrumare studenților pentru a se angaja în companii multinaționale și naționale din domeniul automotive, inclusiv în agenții, organizații, start up-uri, service-uri, având ca obiect de activitate domenii precum generarea și utilizarea sustenabilă a energiei, transportul, instalații de încălzire, climatizare, consultanță, gestionarea de emisii, etc. În toate unitățile economice este necesar prin lege un responsabil energetic și de mediu. Toți absolvenții noștri s-au angajat. Societatea are nevoie de voi, fiind inginerii termiști ai viitorului!

Care sunt condițiile de admitere

Admiterea la domeniul de studii Inginerie Mecanică, programul de studii Sisteme și Echipamente Termice se face pe bază de concurs de dosare, în ordinea descrescătoare a mediei obţinută la examenul de bacalaureat. Olimpicii sau cei premiați la unele concursuri sunt admiși cu nota 10.

📝 Admiterea se face online pe platforma https://enroll.upt.ro
🗓️ Perioada de preînscriere: 01.06 -10.07.2024, ora 14:00

  • prin intermediul platformei vei putea să generezi dosarul și să plătești taxa de înscriere și cea de confirmare;
  • dacă transmiți dosarul în perioada de înscriere (conform calendarului fiecărei facultăți), în maxim 48 de ore de la transmiterea dosarului de înscriere, membrii comisiei de admitere vor analiza documentele primite și, dacă dosarul este complet, îți vor comunica, prin e-mail, numărul de înregistrare, număr ce va fi utilizat pe tot parcursul procedurii de admitere. În cazul în care dosarul este incomplet, ți se vor solicita clarificări. Fiecare dosar transmis și validat va primi un număr de înregistrare.

Ce spun absolvenții noștri
Te-am făcut curios?

Telefon

+40256 403 738

Email

francisc.popescu@upt.ro

Location

Bv. Mihai Viteazu nr.1, Timișoara, jud. Timiș

Hai să ne cunoaștem

Dacă ești interesat/ă de:
➡️ Mai multe informații;
➡️ Vizită fizic prin laboratoare;
➡️ Webinar privind viața unui student la Autovehicule Rutiere;
➡️ Procesul de admitere;

Lasă-ne datele și te contactăm.