Inginerie Medicală

You are here:
Informații generale
Prezentare

Programul de studii Inginerie Medicală funcționează în domeniul Științe Inginerești Aplicate în Facultatea de Mecanică a Universității POLITEHNICA Timișoara, fiind acreditat ARACIS din anul 2001. Programul pregătește ingineri specialiști în domeniul medical, oferind studenților competențe interdisciplinare în următoarele direcții: mecanică aplicată, electronică și automatizări, design în domeniul medical, baze de date cu utilizare clinică, funcționarea aparaturii medicale, proiectarea realizarea și verificarea implanturilor.

Studenții specializării Inginerie medicală beneficiază pe durata studiilor de o baza materială de excepție (echipamente de analiză a mișcării, echipamente pentru explorări medicale, mașini de 3D printing, mașini CNC, calculatoare pentru CAD și simulări numerice, mașini de încercat) și de un personal calificat, preocupat în permanență de pregătirea și îndrumarea studenților. Studenții beneficiază de burse de studii Erasmus în universități de prestigiu din Europa și internship-uri în companiile din regiune. De asemenea, pe tot parcursul studiilor studenții au acces la întreaga bază materială a Centrului de Cercetare în Inginerie Medicală și a Universității POLITEHNICA.

Ce vei studia

Programul de studii conține o serie de discipline fundamentale (Fundamente de inginerie mecanică, Fizică, Electrotehnica si electronica, Automatizarea echipamentelor medicale, Grafica tehnica asistata de calculator, Rezistența materialelor) care pun bazele construcției viitorului inginer.

Pe această construcție se consolidează mai apoi abilități și competențe tehnice care asigură o mare flexibilitate inginerului mecanic cu specializarea Inginerie medicală. Disciplinele Biomecanică, Biomateriale, Materiale compozite pentru aplicații medicale, Analiza numerică a structurilor biomecanice își propun dezvoltarea cunoștințelor de modelare și analiză a structurilor biologice. Disciplinele Acustică şi proteze auditive, Organe de mașini şi toleranțe, Orteze şi proteze, Proiectarea implanturilor, Fabricația dispozitivelor medicale, Tehnici şi tehnologii în protetica dentară urmăresc dobândirea abilităților de proiectare şi fabricație a implanturilor, ortezelor şi protezelor. Disciplinele Optică medicală şi echipamente optice, Aparatură şi echipamente de explorări medicale, Aparatură şi echipamente de terapie, Tehnici şi echipamente pentru Imagistica medicală, Biosemnale şi prelucrarea biosemnalelor, Electronică medicală, Achiziții şi prelucrări de imagini, Fiabilitatea echipamentelor medicale, Ergonomia aparatelor medicale dezvoltă cunoștințe despre structura, funcționarea şi mentenanța echipamentelor medicale. Disciplinele Informatică medicală, Baze de date şi sisteme expert pentru aplicații medicale creează competențe în construcția și utilizarea aplicațiilor informatice medicale. Curricula oferă și cunoștințe complementare precum fundamente de legislație, standardizare, economie, management, marketing şi asigurarea calităţii, comunicare, limbi de circulaţie internațională, precum şi cunoștințe de medicină: Tehnici chirurgicale de implantare, Anatomie şi fiziologie funcțională, Biochimie.

Laboratoare în Realitate Virtuală

Ce posibilități de practică și angajare ai?

Practica de specialitate a studenților și posibilitățile de angajare sunt în spitalele și firme care activează în domeniul medical:

➡️ Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara
➡️ Spitalul Militar de Urgență Timișoara
➡️ Spitalul Municipal Timișoara
➡️ Hamilton Central Europe SRL
➡️ B-Braun SRL
➡️ MEZIO-VESTIBULAR DENT SRL-D
➡️ Triamed SRL
➡️ Eyecon Medical SRL
➡️ SONOMAG AUDIOLOGIE SRL
➡️ Probiss SRL
➡️ Hella Romania SRL
➡️ Continental Automotive SRL
➡️ Flextronics Romania SRL
➡️ Medical Ortovit
➡️ Elba
➡️ Flextronics Romania SRL
➡️ Valeo
…și alții.

Care sunt condițiile de admitere

Admiterea la programul de studii Inginerie Medicală, se face pe bază de concurs de dosare, în ordinea descrescătoare a mediei obţinută la examenul de bacalaureat. Olimpicii sau cei premiați la unele concursuri sunt admiși cu nota 10.

📝 Admiterea se face online pe platforma https://enroll.upt.ro
🗓️ Perioada de preînscriere: 01.06 -10.07.2024, ora 14:00

  • prin intermediul platformei vei putea să generezi dosarul și să plătești taxa de înscriere și cea de confirmare;
  • dacă transmiți dosarul în perioada de înscriere (conform calendarului fiecărei facultăți), în maxim 48 de ore de la transmiterea dosarului de înscriere, membrii comisiei de admitere vor analiza documentele primite și, dacă dosarul este complet, îți vor comunica, prin e-mail, numărul de înregistrare, număr ce va fi utilizat pe tot parcursul procedurii de admitere. În cazul în care dosarul este incomplet, ți se vor solicita clarificări. Fiecare dosar transmis și validat va primi un număr de înregistrare.

Ce spun absolvenții noștri
Te-am făcut curios?

Telefon

+40256 403 633

Email

cosmina.vigaru@upt.ro

Location

Bv. Mihai Viteazu nr.1, Timișoara, jud. Timiș

Hai să ne cunoaștem

Dacă ești interesat/ă de:
➡️ Mai multe informații;
➡️ Vizită fizic prin laboratoare;
➡️ Webinar privind viața unui student la Autovehicule Rutiere;
➡️ Procesul de admitere;

Lasă-ne datele și te contactăm.