Admitere

You are here:

Ciclul Licență

Află mai multe despre specializările noastre ⤵️

1. La unul dintre centrele de admitere
2. Online, prin intermediul platformei Enroll

Dosarul de înscriere online va conține copii scanate color ale tuturor documentelor, în format PDF, JPG sau PNG.
Dimensiunea maximă a unui document este de 5MB.
Pentru candidații înscriși online și admiși la forma fără taxă (buget), în dosarul fizic sunt necesare documentele de studii în original (diploma de bacalaureat, foaia matricolă)
Pentru candidații care au fost admiși la forma cu taxă, în dosarul de înscriere fizic nu sunt necesare documente de studii în original.

Locuri sesiunea iulie 2024

Domeniul și durata Specializarea Locuri fără taxă Locuri cu taxă Modalitatea / media de admitere* (m)
Ingineria autovehiculelor
4 ani
Autovehicule rutiere 80 30
Concurs de dosare // m = b
sau
Admis fără concurs cu media 10, pentru olimpici sau premianți la concursurile agreate
Inginerie industrială
4 ani
Ingineria sudării
Tehnologia construcţiilor de maşini
32 20
Concurs de dosare // m = b
sau
Admis fără concurs cu media 10, pentru olimpici sau premianți la concursurile agreate
Inginerie industrială (Învățământ frecvență redusă)
4 ani
Tehnologia construcţiilor de maşini 0 60
Concurs de dosare // m = b
Ingineria materialelor
4 ani
Știința materialelor 32 15
Concurs de dosare // m = b
sau
Admis fără concurs cu media 10, pentru olimpici sau premianți la concursurile agreate
Inginerie mecanică
4 ani
Inginerie mecanică
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Sisteme şi echipamente termice
70 20
Concurs de dosare // m = b
sau
Admis fără concurs cu media 10, pentru olimpici sau premianți la concursurile agreate
Inginerie mecanică – limba engleză
4 ani
Inginerie mecanică – limba engleză 20 10
Concurs de dosare // m = b
Certificat de competență lingvistică
Ingineria transporturilor
4 ani
Ingineria transporturilor şi a traficului 32 20
Concurs de dosare // m = b
sau
Admis fără concurs cu media 10, pentru olimpici sau premianți la concursurile agreate
Mecatronică şi robotică
4 ani
Mecatronică
Robotică
80 20
Concurs de dosare // m = b
sau
Admis fără concurs cu media 10, pentru olimpici sau premianți la concursurile agreate
Ştiinţe inginereşti aplicate
4 ani
Inginerie medicală 35 5
Concurs de dosare // m = b
sau
Admis fără concurs cu media 10, pentru olimpici sau premianți la concursurile agreate

*m – media de admitere; b – media examenului de bacalaureat

Vezi locurile cu destinație specială (absolvenți de licee din mediul rural, candidați proveniți din sistemul de protecție socială, candidați de etnie rromă, sportivi de performanță, locuri alocate la solicitarea SRI), disponibile la nivel instituțional – detalii aici.

 1. Fișa de înscriere (aceasta va fi generată prin platforma Enroll, în urma completării tuturor informațiilor solicitate);
 2. Copie după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă
  Dacă ai promovat examenul de bacalaureat în sesiunea de vară 2023/2024 se acceptă și adeverința substitut eliberată de către instituția de învățământ. În etapa de confirmări programată imediat după afișarea
  rezultatelor, neprezentarea diplomei de bacalaureat/adeverinței (pentru candidații care au promovat
  examenul de bacalaureat în sesiunea 2023-2024) în original conduce la descalificarea celor în cauză de la
  formele de învățământ fără taxă.
 3. Copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului;
 4. Copie după cartea de identitate;
 5. Copie după certificatul de naștere;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de medicul de familie în care se va preciza, în mod expres, gradul deficiențelor în funcție de localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist. Adeverințele medicale NU trebuie să fie vizate de către medicii Policlinicii
  Studențești din Timișoara;
 7. 4 fotografii tip diplomă;
 8. Dovada achitării taxei de înscriere –  taxa de înscriere se plătește online, prin intermediul aplicației Enroll. În cazuri extreme, taxa poate fi achitată în contul alocat pentru colectarea taxelor de înscriere, situație în care pe platformă se va încărca o copie după dovada achitării taxei de înscriere (dovada eliberată de bancă va trebui să conțină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea … și Facultatea …, sesiunea iulie/septembrie 2024, pentru ….” (se va menționa numele candidatului); Ex.: Tx. însc. UPT, CHIM, MEC, iulie 2023, Popescu Radu);
 9. Acte scutire taxă de înscriere** (După caz, cf. art. 23 din Metodologie admitere).

  Opțional – în cazul în care candidatul solicită scutirea de la taxă
  Acesta va anexa o copie a
  documentului doveditor: adeverință emisă de instituția de învățământ care să ateste situația părintelui/părinților/
  susținătorilor legali/candidatului (cazurile de la art. 24, lit. a), b) h) și i); certificatele de deces ale
  părintelui/părinților și adeverință de la instituția de învățământ (cazurile de la art. 24, lit. c); certificate de deces
  părinți (cazul de la art. 24, lit. d); adeverințe de la casa de copii (cazul de la art. 24, lit. e); certificat deces și titlul
  emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la art. 24, lit. f); titlu emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la
  art. 24, lit. g);

 10. Copie după diploma de licență sau adeverință de absolvire și foaia matricolă (În cazul candidaților deja licențiați sau cu adeverință de absolvire);
 11. Copie după adeverința de student și foaia matricolă parțială (În cazul candidaților deja studenți);
 12. Declarație pe proprie răspundere (realizată la notar), privind nefinanțarea/ finanțarea anterioară de la bugetul statului pentru urmarea de studii superioare (În cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2024 și doresc să se înscrie pe locurile fără taxă);

**Candidații la programele de studii în limba engleză sau germană vor anexa, de asemenea, o copie după adeverința obținută în urma susținerii probei de competență lingvistică sau copie după unul dintre următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat):
– certificat/diplomă de promovare a examenelor cu recunoaștere
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice într-o limbă
străină, conform prevederilor MEC, nr.55463/12 decembrie 2019;
– diplomă de absolvire a unui liceu cu predare în limba engleză sau germană;
– adeverință prin care să dovedească faptul ca a urmat, în timpul învățământului preuniversitar (gimnaziu și liceu) disciplina limba engleză minim 4 ani de studiu.

* Situații în care se poate solicita scutirea de taxă. Acte scutire taxă de înscriere

 1. Candidaţi orfani de ambii părinţi – Copii după certificatele de deces ale părinţilor;
 2. Candidaţi care provin de la o casă de copii – Adeverinţă de la casa de copii;
 3. Candidaţi orfani de un părinte decedat în Revoluţia din Decembrie 1989 – Copie a certificatului de deces al părintelui;
 4. Candidaţi care au fost răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989 –Copie după certificatul medical sau după un alt act cu valabilitate legală;
 5. Candidaţi al căror părinte sau susţinător legal este angajat în sectorul învăţământ bugetar  – Adeverinţă de la locul de muncă al părintelui;
 6. Candidați ce provin din familii monoparentale – Copie după hotărârea definitivă de divorț a părinților, însoțită de o declarație autentificată la notar a părintelui cu privire la existența familiei monoparentale.
 1. Sesiunea Iulie 2024

  Preînscriere candidați:Online:
  01.06.2024 – 10.07.2024, până la ora 14:00
  Înscriere candidaţi:

  Online:

  11.07.2024 – 24.07.2024, până la ora 14:00 (https://enroll.upt.ro/)

  Fizic în centrul de admitere din cadrul facultății conform orarului afișat:
  11.07.2024 – 24.07.2024, astfel:

  11.07.2024 – 12.07.2024, 09:00 – 16:00

  15.07.2024 – 19.07.2024, 09:00 – 16:00

  22.07.2024 – 23.07.2024, 09:00 – 16:00

  24.07.2024 , 09:00 – 14:00

  Fizic în centrele zonale de admitere conform orarului afișat:
  17.07.2024 – 19.07.2024, 09:00 – 16:00

  23.07.2024 – 24.07.2024, 09:00 – 14:00

  Concurs de dosare:24.07.2024
  Afișare rezultate concurs:24.07.2024, 20:00 (fizic și online prin Enroll)
  Confirmări Runda I:

  Fizic la facultate:

  25.07.2024 – 26.07.2024, 09:00 – 16:00

  Fizic la centrele zonale de admitere:

  25.07.2024 – 26.07.2024, 09:00 – 16:00

  Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă:

  25.07.2024 – 26.07.2024, până la ora 16:00

  Afişare Runda II:26.07.2024, 20:00 (fizic și online prin Enroll)
  Confirmări Runda II:

  Fizic la facultate:

  27.07.2024, 09:00 – 14:00

  29.07.2024, 09:00 – 16:00

  Fizic la centrele zonale de admitere:

  29.07.2024, 09:00 – 16:00

  Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă:

  27.07.2024 – 29.07.2024, până la ora 16:00

  Afişare Runda III:29.07.2024, 20:00 (fizic și online prin Enroll)
  Confirmări Runda III:

  Fizic la facultate:

  30.07.2024, 09:00 – 14:00

  Fizic la centrele zonale de admitere:

  30.07.2024, 09:00 – 14:00

  Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă:

  30.07.2024, până la ora 14:00

  Rezultatele finale:30.07.2024, 20:00 (fizic și online prin Enroll)

  Sesiunea Septembrie 2024

  Înscriere candidaţi:

  Online:

  22.08.2024 – 10.09.2024 până la ora 14:00 (https://enroll.upt.ro/)

  Fizic în centrul de admitere din cadrul facultății conform orarului afișat:
  02.09.2024 – 10.09.2024, astfel:

  02.09.2024 – 06.09.2024, 09:00 – 16:00

  09.09.2024 – 10.09.2024, 09:00 – 16:00

  Concurs de dosare:10.09.2024
  Afișare rezultate concurs:10.09.2024, ora 19:00 (fizic și online prin Enroll)
  Confirmări Runda I:

  Fizic la facultate:

  11.09.2024 – 12.09.2024, 09:00 – 16:00

  Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă:

  11.09.2024 – 12.09.2024, până la ora 16:00

  Afişare Runda II:12.09.2024, 19:00 (fizic și online prin Enroll)
  Confirmări Runda II:

  Fizic la facultate:

  13.09.2024, 09:00 – 16:00

  Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă:

  13.09.2024, până la ora 16:00

  Afişare Runda III:13.09.2024, ora 19:00 (fizic și online prin Enroll)
  Confirmări Runda III:

  Fizic la facultate:

  14.09.2024, 09:00 – 14:00

  Online prin Enroll, dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă:

  14.09.2024, până la ora 14:00

  Rezultatele finale:14.09.2024, 16:00 (fizic și online prin Enroll)

Centru de admitere local

Facultatea de Mecanică
Adresă: Timișoara, Bd. Mihai Viteazu nr.1, parter, holul principal
Telefon: 0256-403 533 / 0256 403 521

Centre de admitere zonale – valabile doar pentru sesiunea Iulie 2024, în perioada de înscrieri și confirmări, conform calendarului de admitere al anului curent

1. Colegiul Național ”Decebal” Deva
Adresă: Deva, Intrarea dinspre strada Andrei Șaguna

Telefon: 0725890908

2. Colegiul National Pedagogic ”Ștefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin
Adresă: Drobeta-Turnu Severin, str. Crişan, Nr. 48

Telefon: 0720069500

3. Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița
Adresă: Reșița, clădirea ciclului primar, bd. Al. I. Cuza, nr.7

Telefon: 0726165610

4. Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu
Adresă: Târgu-Jiu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25

Telefon: 0725890944

5. Colegiul Național “Emanoil Gojdu” Oradea
Adresă: Oradea, str. Spiru Hareț, nr. 3-5

Telefon: 0725890950

6. Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad
Adresă: Arad, Bulevardul General Dragalina

Telefon: 0756079629

Taxa de preînscriere – valabilă doar în perioada 01.06.2024 – 10.07.2024, ora 10:00 – este de 100 lei și este valabilă pentru învățământul la zi și toate tipurile de concurs.

Taxa de înscriere este de 150 lei pentru toate formele de învățământ și toate tipurile de concurs.

Taxa de înscriere/ preînscriere oferă candidatului posibilitatea de a participa la concursul de admitere organizat la maxim două secțiuni. Dacă un candidat se înscrie la mai mult de două secțiuni, va trebui să achite mai multe taxe de înscriere.

Taxa de confirmare: 100 de lei pentru toate formele de învățământ și toate tipurile de concurs.

Taxa de confirmare asigură candidatului păstrarea locului la secțiunea la care a fost admis și trebuie achitată în termenul prevăzut în calendarul admiterii.

Taxă de solicitare a echivalării studiilor absolvite: 150 lei

Se percepe doar candidaților declarați admiși și trebuie achitată deodată cu taxa de confirmare.

Taxe anuale de studii pentru anul universitar 2024/2025, pentru anii I-IV LICENȚĂ

Studenții admiși în regim de finanțare fără taxă (buget) vor plăti doar taxele de înscriere, respectiv de confirmare a locului.

Taxele aferente domeniilor tehnice și domeniului „Informatică” pentru studenții admiși în regim de finanțare cu taxă: 3.600 lei/ an

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:
1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau
2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:
Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061


*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”L, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: L, ADM, MECANICA, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela

Prin cunoştinţele acumulate, absolvenţii Facultății de Mecanică au un rol determinant în concepţia,
fabricarea, dezvoltarea şi mentenanţa bunurilor materiale din cele mai diverse domenii: industria
de autovehicule (automotive), mecanică auto, energetică, transporturi aeriene, navale sau
feroviare, echipamente industriale, produse electrocasnice, aparate de măsură şi control, roboți
industriali, tehnică de calcul, tehnică medicală, întreţinere şi reparaţii în domeniul mecanic,
construcţiile metalice, etc. Ei au garantată găsirea unui loc de muncă în industrie, cercetare, medii
academice, învăţământ liceal și post liceal.

O parte din oportunitățile de angajare:

 • Continental Automotive Romania
 • Vitesco Technologies
 • Flex România
 • FORVIA-Hella România
 • Leman Industrie
 • Mega Group Peugeot
 • Auto Schunn
 • Smithfield România
 • Triamed Timisoara
 • Sport Mechanical Workshop – Fabrica de Biciclete Timișoara
 • Ursus Breweries România
 • Huf România
 • Hamilton Central Europe
 • Dräxlmaier Group România
 • SIPA Engineering Romania
 • Zoppas Industries Romania
 • MAHLE Romania
 • Valeo Lighting Injection
 • Coca-Cola HBC Romania
 • ZF Group

Ciclul Master

Oferta educatională

Domeniul de studii universitare de master Denumirea programului de studii universitare de master Info
Ingineria autovehiculelor Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule pdf
Inginerie industrială Inginerie integrată pdf
Ingineria produselor din materiale polimerice şi compozite pdf
Procedee productive de sudare în mediu de gaze protectoare pdf
Ingineria materialelor Materiale şi tehnologii avansate pdf
Inginerie mecanică Hidrodinamica maşinilor şi sistemelor hidromecanice pdf
Inginerie mecanică avansată pdf
Ingineria relaţiilor de muncă, sănătate şi securitate în muncă pdf
Managementul calităţii proceselor tehnologice pdf
Sisteme integrate pentru fabricaţia agroalimentară pdf
Sisteme feroviare moderne pdf
Ingineria transporturilor Tehnici avansate în transportul rutier pdf
Mecatronică şi robotică Ingineria calităţii în mecatronică şi robotică pdf
Ergoinginerie în mecatronică pdf
Sisteme robotice cu inteligenţă artificială pdf
Sisteme robotice inteligente pentru Industry 4.0 pdf
Ştiinţe inginereşti aplicate Metode şi tehnici statistice în sănătate şi în cercetarea clinică pdf
Managementul calității în inginerie medicală pdf

1. La unul dintre centrele de admitere
2. Online, prin intermediul platformei Enroll

Dosarul de înscriere online va conține copii scanate color ale tuturor documentelor, în format PDF, JPG sau PNG.
Dimensiunea maximă a unui document este de 5MB.
Pentru candidații înscriși online și admiși la forma fără taxă (buget), în dosarul fizic sunt necesare documentele de studii în original (diploma de licență, foaia matricolă)
Pentru candidații care au fost admiși la forma cu taxă, în dosarul de înscriere fizic nu sunt necesare documente de studii în original.

Sesiunea iulie 2024

Facultatea Domeniul de studii universitare de masterat Programul de studii universitare de masterat LOCURI
buget taxă
Mecanică Ingineria autovehiculelor Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule 25 15
Mecanică Inginerie industrială Procedee productive de sudare în medii de gaze protectoare 15 10
Mecanică Inginerie industrială Inginerie integrată 25 15
Mecanică Ingineria materialelor Materiale şi tehnologii avansate 25 10
Mecanică
Inginerie mecanică Inginerie mecanică avansată 25 10
Ingineria relaţiilor de muncă, sănătate şi securitate în muncă 25 15
Managementul calităţii proceselor tehnologice 25 10
Sisteme feroviare moderne 25 15
Sisteme integrate pentru fabricaţia agroalimentară 24 10
Hidrodinamica maşinilor şi sistemelor hidromecanice 25 10
Mecanică Ingineria transporturilor Tehnici avansate în transportul rutier 25 10
Mecanică Ştiinţe inginereşti aplicate
Managementul calității în ingineria medicală 20 15
Mecanică Mecatronică şi robotică Sisteme mecatronice inteligente pentru industry 4.0 25 15
Mecanică Mecatronică şi robotică Sisteme robotice cu inteligenţă artificială 25 15

1.Fișa de înscriere (aceasta va fi generată prin platforma Enroll, în urma completării tuturor informațiilor solicitate);
2. Copie diploma de licență sau diploma echivalentă (absolvenților din acest an li se acceptă adeverința de absolvire);
3. Copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul facultății;
4. Copie după cartea de identitate;
5. Copie după certificatul de naștere;
6. 4 fotografii tip diplomă;
7. Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de medicul de familie în care se va preciza, în mod expres, gradul deficiențelor în funcție de localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist.
8. Declarație pe proprie răspundere autentificată la notar privind nefinanțarea/ finanțarea anterioară de la bugetul de stat pentru urmarea de studii universitare de master (În cazul candidaților care au absolvit facultatea înainte de 2024);
9. Dovadă scutire taxă de înscriere* (Dacă e cazul);
10. Fisa de apreciere sintetica

**Candidații admiși la studii universitare de master, în regim cu taxă, au obligația să prezinte, până cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară începerii anului universitar 2024-2025, la secretariatul facultății unde au fost admiși, diploma de licență/ Adeverința de absolvire pentru absolvenţii promoţiei 2024 și foaia matricolă în original (pentru validarea copiei depuse) sau să predea în același termen o copie legalizată după diploma de licență și foaia matricolă.

*Situații în care se poate solicita scutirea de taxă. Acte scutire taxă de înscriere:

  • Candidaţi orfani de ambii părinţi – Copii după certificatele de deces ale părinţilor;
  • Candidaţi care provin de la o casă de copii – Adeverinţă de la casa de copii;
  • Candidaţi orfani de un părinte decedat în Revoluţia din Decembrie 1989 – Copie a certificatului de deces al părintelui;
  • Candidaţi care au fost răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989 –Copie după certificatul medical sau după un alt act cu valabilitate legală;
  • Candidaţi al căror părinte sau susţinător legal este angajat în sectorul învăţământ bugetar – Adeverinţă de la locul de muncă al părintelui.
 1. Sesiunea iulie 2024

  Înscriere candidaţi:

  28.06.2024 – 22.07.2024 până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/)

  28.06.2024 – 22.07.2024 până la ora 14:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților conform orar afișat)

  Concurs de admitere :

  23.07.2024 (marti) – 24.07.2024(miercuri)

  Rezultatele concursului:

  24.07.2024, ora 18:00

  Definitivarea rezultatelor:

  (runde de confirmări)

  25.07.2024, ora 09:00 – 26.07.2024, ora 16:00

  Sesiunea septembrie 2024

  Înscriere candidaţi:

  26.08.2024 – 12.09.2024 până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/)

  05.09.2024 – 12.09.2024 până la ora 14:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților conform orar afișat)

  Concurs de admitere

  13.09.2024 (vineri)

  Rezultatele concursului:

  13.09.2024, ora 16:00

  Definitivarea rezultatelor:

  14.09.2024, 09:00 – 14:00;

  16.09.2024, 09:00 – 16:00.

Facultatea de Mecanică
Timișoara, Bd. Mihai Viteazu nr.1, parter, holul principal

Taxa de înscriere: 150 de lei

Taxa de confirmare: 100 de lei
Taxa de confirmare asigură candidatului păstrarea locului la secțiunea la care a fost admis și trebuie achitată în termenul prevăzut în calendarul admiterii.

Studenții admiși în regim de finanțare fără taxă (buget) vor plăti doar taxele de înscriere, respectiv de confirmare a locului.

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:
1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau
2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061 – Taxe de MASTER prin Ordin de plată


*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”M, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: M, ADM, MECANICA, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela

Ciclul Doctorat

Înscriere: 03 iulie 2023 – 07 iulie 2023, ora 14:00

Colocviu: 12 – 13 iulie 2023

Rezultate preliminarii: 14 iulie 2023

Contestații: 14 iulie 2023, între 9:00 – 12:00

Rezultate sesiune: 17 iulie 2023Nr. Crt.Denumirea documentuluiDescrierea documentuluiObservații/Tip document
1.Fișa de înscriereFișa de înscriere, conform Anexei 3, tipărită după înregistrarea în platforma informatică ENROLL-PHD și semnată de candidatfișier PDF
2.Curriculum VitaeCurriculum Vitae în format EUROPASS, semnat de candidatfișier PDF
3.Memoriul de activitate

Memoriul de activitate, semnat de candidat, care să conțină cel puțin următoarele elemente:

 • Direcțiile și intențiile de studiu avute în vedere pentru programul doctoral,
 • Concordanța dintre domeniul de doctorat și pregătirea anterioară,
 • Gradul de inițiere în activități de cercetare și/sau practice,
 • Lucrări științifice publicate sau comunicate cu tematică asociată domeniului de doctorat,
 • Premii la fazele naționale ale unor concursuri profesionale în domeniul de specialitate.

  La memoriul de activitate se anexează documente justificative ( lucrări științifice, diplome, premii).

Memoriul de activitate se încarcă cu toate documentele atașate într-o

arhivă ZIP

4.Certificat de competență lingvisticăCertificat de competență lingvisticăfișier PDF
Certificatul de competență lingvistică obținut de la Centrul INTERLINGUA al UPT.
5.Dovada taxei de înscriereChitanța de achitare a taxei de înscriere sau extras cont plată taxă de înscrierefișier PDF
În cuantum conform
Anexei 5.
Taxa se poate achita online.
6.Diplomă de BacalaureatDiplomă de Bacalaureat – copie xerox nelegalizatăfișier PDF
7.Diplomă de LicențăDiplomă de Licență – copie xerox nelegalizatăfișier PDF
8.Suplimentul Diplomei LicențăSuplimentul Diplomei Licență – copie xerox nelegalizatăfișier PDF
9.Diplomă de MasterDiplomă de Master – copie xerox nelegalizatăfișier PDF
Se acceptă pentru înscriere și adeverința de absolvire master.
10.Suplimentul Diplomei de MasterSuplimentul diplomei de master – copie xerox nelegalizatăfișier PDF
Se acceptă pentru înscriere și adeverința de absolvire master.
11.Diplomă de Studii AprofundateDiplomă de Studii Aprofundate (dacă este cazul) – copie xerox nelegalizatăfișier PDF
12.Certificat de naștereCertificat de naștere – copie xerox nelegalizatăfișier PDF
13.Certificat de căsătorieCertificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie xerox nelegalizată

fișier PDF

(dacă este cazul)

14.Carte de identitateCarte de identitate – copie xerox nelegalizatăfișier PDF

* Instrucțiuni de completare a dosarului de admitere în platforma ENROLL PhD. Înscrierea candidaților se poate realiza până în 07 iulie 2023, ora 11.00

Documentele dosarului de înscriere (Anexa 4), încărcate în platforma ENROLL-PHD

* După încărcarea documentelor în platforma ENROLL, candidatul notifică Școala Doctorală UPT cu privire la finalizarea dosarului de înscriere, la e-mail scoaladoctorala@upt.ro.

* Candidatul va primi o notificare de la scoaladoctorala@upt.ro cu numărul de înregistrare al dosarului, sau cu observații referitoare la documentele încărcate.

* Pentru obținerea certificatului de competență lingvistică de la Centrul INTERLINGUA al UPT, candidații vor transmite formularul de înscriere la adresa interlingua@upt.ro, până cel târziu 26 iunie 2023, ora 10.00 în vederea programării testului on-line. În vederea eliberării certificatului, candidatul transmite și dovada achitării taxei de testare (detalii în formularul de înscriere).

Nr. Crt.Domeniul de doctorat în IOSUD-UPTLocuri cu bursăLocuri fără bursăLocuri cu taxă
1Calculatoare şi tehnologia informaţiei885
2Ingineria materialelor114
3Ingineria sistemelor223
4Inginerie chimică433
5Inginerie civilă şi instalaţii565
6Inginerie electrică212
7Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale552
8Inginerie energetică222
9Inginerie industrială214
10Inginerie mecanică676
11Inginerie şi management344
TOTAL (conform adresei ME nr.388/GP/29.05.2023)404040Taxe pentru admitere – Anexa 5a (taxă de înscriere – 200 lei, conform HCA nr.13/ 14.02.2023)

Taxă certificat competență lingvistică; 200 lei, respectiv, 100 lei pentru absolvenții UPT

Taxă echivalare certificat existent: 100 lei pentru toți absolvenții – Anexa 5b

Taxe de studii pentru anul universitar 2023-2024 conform HCA nr. 67/ 17.05.2023

Notă:

Plata taxei de înscriere și a taxei pentru testul de obținere a certificatului de competență lingvistică se poate achita online în contul UPT deschis la Uni Credit Bank. La detalii de plată, vă rugăm să menționați, după caz, ”taxă de înscriere doctorat”, respectiv ”taxă testare lingvistică”:

Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061

În platformă se încarcă extrasul de cont cu evidențierea taxelor achitate.

*Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidatul va prezenta în fața comisiei un memoriu de activitate în format PowerPoint timp de 10 minute, memoriu care va conține următoarele elemente principale:

– direcțiile și intențiile de studiu avute în vedere pentru programul doctoral,
– concordanța dintre domeniul de doctorat și pregătirea anterioară,
– gradul de inițiere în activități de cercetare și/sau practice,
– lucrări științifice publicate sau comunicate cu tematică asociată domeniului de doctorat,
– premii la fazele naționale ale unor concursuri profesionale în domeniul de specialitate.

La memoriul de activitate aflat în dosarul de înscriere se anexează documente justificative (lucrări științifice, diplome, premii)

Evaluarea candidaților se face conform criteriilor din Anexa 7.

OME 3102/08.02.2022 – pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 – cu modificările și completările ulterioare.

OMEN 3473/17.03.2017 – privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018.

OMECS nr. 5269/2015 – Metodologie de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate.

Dosarele pentru recunoașterea studiilor cetățenilor români și din state membre ale UE, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se completează conform metodologiei MENCS, în particular conform recunoașterii studilor de licență și master.