Vehicule de Transport Feroviar

You are here:
Informații generale
Prezentare

Programul de studii Vehicule de transport feroviar formează competenţe şi abilităţi specifice domeniului fundamental ştiinţe inginereşti, domeniul Inginerie mecanică, cu specializare în domeniul vehiculelor feroviare.

Acestea trebuie să răspundă unor nevoi concrete ale fiecărei etape istorice cum ar fi: evoluţia concepţiei, construcţiei şi exploatării vehiculelor feroviare, atât în ţară cât şi în străinătate, promovarea unor noi sisteme de tracţiune, convenţionale şi neconvenţionale, implementarea automatizării şi a computerizării în conducerea trenurilor, modernizarea transportului feroviar la noi în ţară şi integrarea în transportul european, asigurarea logisticii necesare unui transport modern, organizarea unei exploatări eficiente, dezvoltarea şi modernizarea transportului urban etc.

Domeniul pregăteşte astfel specialişti în cercetarea fenomenului feroviar şi în proiectarea produsului feroviar. Programul de studii de Vehicule de transport feroviar reuneşte domeniile de Mecanică, Electronică, Informatică, deoarece un vehicul de transport feroviar, ca de exemplu o locomotivă sau un automotor, este foarte complex și pregăteşte specialişti de înaltă calificare care să posede cunoştinte de bază în problematica complexă a concepţiei, construcţiei şi exploatării vehiculelor feroviare, exploatarea echipamentelor şi sistemelor conexe (informatică feroviară, electronică, automatizări şi telecomunicaţii specifice activităţilor inginereşti de proiectare şi construcţie a vehiculelor de transport feroviar) şi întreţinerii şi reparării materialului rulant, capabili de a asigura logistica pentru un transport modern şi de a organiza desfăşurarea unei exploatări eficiente.

O parte a studenţilor beneficiază de burse Erasmus de studii la universităţi de prestigiu din Comunitatea Europeană şi internship-uri la companiile multinaţionale din regiune. Studenţii nostri sunt foarte activi în Liga studenţilor din Facultatea de Mecanică Timişoara şi organizează, respectiv participă la o serie largă de evenimente și activități studențești, cum ar fi Zilele Carierei, concursuri profesionale, dar și ca membri în grupul țintă din diverse proiecte.

Ce vei studia

Vei studia Matematică, Fizică, Organe de Maşini, Proiectare asistata de calculator, Cercetarea experimentală a vagoanelor de cale ferată, Motoare diesel pentru tracţiune feroviară, Dinamica vehiculelor feroviare, Construcţia şi exploatarea vagoanelor, Structuri portante pe vehicule feroviare, Locomotive şi trenuri electrice, Locomotive şi automotoare cu motoare termice, Tracţiunea trenurilor, Tehnologia de fabricare şi reparare a materialului rulant. Se oferă o pregătire multidisciplinară compatibilă cu lumea modernă ce integrează tot mai multe dispozitive inteligente și vei obţine competenţele necesare domeniului multidisciplinar al transporturilor, precum: Construcţie, exploatare, întreţinere şi reparare, Proiectare, modernizare şi dezvoltare, Optimizarea funcţionării şi a circulaţiei, Siguranţa, confortul şi calitatea mersului, Impactul asupra mediului înconjurător, Utilizarea tehnologiilor informatice avansate, Simularea funcţionării asistată de calculator, Managementul activităţilor specifice de transport feroviar.

Laboratoare în Realitate Virtuală

Ce posibilități de practică și angajare ai?

Inginerul licenţiat în specializarea “Vehicule pentru transportul feroviar” este pregătit să îşi desfăşoare activitatea în unităţi constructoare de vagoane, locomotive, tramvaie şi metrouri precum şi în unităţi de reparare a materialului rulant, în depouri, remize, revizii de vagoane din cadrul C.F.R-ului, în regii autonome de transport, dar și în cadrul firmelor private de transport feroviar.

Totodată, pentru că specializarea oferă o pregătire suficientă pentru a avea o viziune de ansamblu asupra vehiculelor şi a serviciilor de transport feroviar, dar și o pregătire antreprenoarială, absolvenții pot să aibă firma lor proprie. Ca alternativă, în zona Timişoara există numeroase companii multinaţionale în continuă dezvoltare şi cu o dinamică mare a forţei de muncă, companii de transport, dar și de construcție și reparare de material rulant, ca urmare posibilităţile de practică şi angajare sunt sigure.

Absolvenţii specializării sunt încadraţi în proporţie de peste 90% într-unul din următoarele domenii: concepţie şi proiectare vehicule pentru transportul feroviar, fabricaţie vehicule pentru transportul feroviar, mentenanţă vehicule pentru transportul feroviar, consilier vânzări vehicule pentru transportul feroviar, consilier/expert în domeniu, profesor inginer, cercetător ştiinţific în inginerie mecanică, vehicule pentru transportul feroviar.

Aproape toţi absolvenţii noştri activează în companii private şi de stat, ei devenind astfel şi partenerii noştri. Astfel, majoritatea studenţilor noştri sunt angajaţi în companii multinaţionale: ca de exemplu: Continental, Hella, Takata, Mahle, ContiTech, dar și în companii de stat sau private precum C.F.R. Călători, C.F.R. Marfă, S.N.C.F.R. SA (Infrastructură), SC ASTRA Vagoane, regii autonome de transport, foarte mulţi încă din anii studenţiei. În cadrul acestor companii îşi desfăşoară practica studenţească şi îşi elaborarează proiectele de licenţă şi disertaţie.

Care sunt condițiile de admitere

Admiterea la domeniul de studii Inginerie Mecanică, programul de studii Vehicule pentru transport feroviar, se face pe bază de concurs de dosare, în ordinea descrescătoare a mediei obţinută la examenul de bacalaureat. Olimpicii sau cei premiați la unele concursuri sunt admiși cu nota 10.

📝 Admiterea se face online pe platforma https://enroll.upt.ro
🗓️ Perioada de preînscriere: 01.06 -10.07.2024, ora 14:00

  • prin intermediul platformei vei putea să generezi dosarul și să plătești taxa de înscriere și cea de confirmare;
  • dacă transmiți dosarul în perioada de înscriere (conform calendarului fiecărei facultăți), în maxim 48 de ore de la transmiterea dosarului de înscriere, membrii comisiei de admitere vor analiza documentele primite și, dacă dosarul este complet, îți vor comunica, prin e-mail, numărul de înregistrare, număr ce va fi utilizat pe tot parcursul procedurii de admitere. În cazul în care dosarul este incomplet, ți se vor solicita clarificări. Fiecare dosar transmis și validat va primi un număr de înregistrare.

Ce spun absolvenții noștri
Te-am făcut curios?

Telefon

+40256 403719

Email

ingineria.transporturilor@upt.ro

Location

Bv. Mihai Viteazu nr.1, Timișoara, jud. Timiș

Hai să ne cunoaștem

Dacă ești interesat/ă de:
➡️ Mai multe informații;
➡️ Vizită fizic prin laboratoare;
➡️ Webinar privind viața unui student la Autovehicule Rutiere;
➡️ Procesul de admitere;

Lasă-ne datele și te contactăm.