Scurt istoric

You are here:

Facultatea de Mecanică din Timișoara este una dintre cele mai mari și cu tradiție facultăți din Universitatea Politehnica Timișoara. Clădirea principală în care funcționează facultatea este primul pavilion construit pentru Politehnică, fiind realizată în stil brâncovenesc, după planurile arhitectului Duiliu Marcu. A fost inaugurată în 11 noiembrie 1923, în prezența regelui Ferdinand I și a reginei Maria.

În cuvântul său, regele a rostit atunci celebra frază „Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește într-însa”, care a devenit deviza întregii Politehnici timișorene.

1920

Începe activitatea Şcolii Politehnice la Timişoara în baza Decretului Regal nr. 4822 din 11.11.1920.

1923

Se inaugurează Pavilionul de Mecanică, la 11 noiembrie.

1924

Se acordă diploma de inginer primei promoţii.

1927

Se dă în folosinţă primul cămin pentru studenţi cu 220 locuri.

1928

Laboratorul de mașini hidraulice „Aurel Bărglăzan” este primul laborator de acest gen construit în România. Construcția sa a început în anul 1928 din inițiativa lui Pompiliu Nicolau și instalațiile sale au început să funcționeze în 1931. În anul 1953 s-a construit pentru el o clădire nouă.

1935

Şcoala Politehnica a primit dreptul de a conferi titlul de doctor inginer, dar reglementarea procedurii a fost aprobată de Consiliul de Perfecţionare Profesională în 1937.

1939

Se acordă primul titlu de doctor inginer profesorului Ştefan Nadăşan.

1948

Şcoala Politehnica îşi schimbă denumirea în "Institutul Politehnic din Timişoara".

Institutul Politehnic Timişoara cuprindea: 4 facultăți (Facultatea de Mecanică; Facultatea de Electrotehnică; Facultatea de Construcţii; Facultatea de Chimie) cu 12 secţii de specializare.

1953

Se înfiinţează Facultatea de Material Rulant, transformată în secţie a Facultăţii de Mecanică în 1954.

1956

Laboratoarele de tehnologia construcțiilor de mașini (TCM) sunt amplasate în două hale construite în curtea facultății. Prima hală a fost construită în anul 1956 și era destinată atât laboratoarelor de TCM, cât și unei părți din laboratoarele de tehnologie mecanică (TM), iar a doua, construită în 1959 a fost destinată inițial laboratoarelor de rezistența materialelor

1968

S-au înfiinţat secţiile de subingineri de la Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Construcţii.

1971-1972

Se realizează Atelierul școală, cunoscut inițial ca Secția de Prototipuri și Microproducție (SPM), actual Unitatea de Microproducție și Practică (UMP). Spațiul, de 2900 m2, este destinat practicii studenților din facultățile cu profil mecanic și electric, prin producerea și comercializarea unor produse de concepție proprie, sau conform solicitărilor beneficiarilor. În anul 1982 UMP a fost completată cu o aripă spre est.

1977

Se finalizează corpurile de clădiri de la Facultatea de Mecanică.

1981

Se dă în folosinţă Pavilionul de Orologerie de la Facultatea de Mecanică.

1991

În baza Notei Guvernului din 04.01.1991 şi a Ordinului Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 4894 din 22.03.1991, se schimbă denumirea Institutului Politehnic "Traian Vuia" din Timişoara în UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN TIMIŞOARA.

1995

În baza Hotărârii de Guvern nr. 568 publicată în Monitorul Oficial în data de 16.08.1995, se schimbă denumirea Universităţii Tehnice din Timişoara în UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA.

2013