Inginerie Mecaniă – engleză

You are here:
Informații generale
Prezentare

Programul de studii INGINERIE MECANICĂ este acreditat ARACIS din anul 2002. Misiunea de bază a specializării „Inginerie Mecanică” este de a forma specialiști cu o pregătire interdisciplinară, competitivi pe plan național și internațional, cu competente și abilități specifice ingineriei mecanice.

Obiectivele principale ale programului de studii sunt concentrate pe obținerea unor abilități generale, caracteristice profesiei de inginer, pe dezvoltarea cunoștințelor de bază pentru înțelegerea tehnicilor și proceselor din domeniul asigurării calității, dezvoltarea capacității de design și proiectare asistată, dezvoltarea de competente pentru concepția şi construcția echipamentelor mecanice, pe formarea capacității de gestiune a sistemelor de inginerie mecanică şi a deprinderilor de acțiune într-un domeniu productiv pentru promovarea şi exploatarea sistemelor mecanice.

Ce vei studia

Specializarea oferă studenților o pregătire multilaterala tehnica pentru un inginer mecanic generalist, așa cum o cer in prezent majoritatea firmelor. Pregătirea multilaterală rezultă din planul de învățământ, modern întocmit, cu materii in număr substanțial si de la celelalte specializări ale Facultății de Mecanică, in scopul unei pregătiri inginerești vaste.

Planul de învățământ in cadrul specializării a fost dezvoltat pentru a asigura o pregătire echilibrata intre problemele teoretice si practice. Planul de învățământ este de anvergura, insistând-se special pe oportunitatea lucrului in probleme de proiectare industriala, precum si pe dezvoltarea vocabularului tehnic in limbi străine, domenii esențiale vizate de angajatori.

Specializarea oferă un mare avantaj in concursurile si interviurile pentru ocuparea unui post de inginer in competiția cu alți candidați cu o pregătire numai într-o singura specializare.

Laboratoare în Realitate Virtuală

Ce posibilități de practică și angajare ai?

Studenții specializării de Inginerie Mecanica pot sa-si desfășoare practica atât in cadrul departamentului de Mecanica si Rezistenta Materialelor, cat si in diferite companii multinaționale. In tot acest proces, studentul este îndrumat de cadre didactice cu un bogat portofoliu profesional in utilizarea programelor CAD/CAM/CAE, tehnici si principii de proiectare mecanica, planificarea si realizarea de soluții tehnice experimentale.

Mai mult decât atât, firmele de specialitate oferă sprijin studenților prin intermediul unor internship-uri de practică. În conformitate cu Clasificarea Ocupațiilor din România, absolvenții Specializării de Inginerie Mecanică pot fi încadrați pe piața muncii în următoarele funcții:
➡️ Inginer mecanic
➡️ Consilier inginer mecanic
➡️ Expert inginer mecanic
➡️ Referent de specialitate inginer mecanic
➡️ Proiectant inginer mecanic
➡️ Specialist mentenanță mecanică echipamente industriale
➡️ Inginer tehnolog prelucrări mecanice
➡️ Instructor sistem de producție
➡️ Cercetător în mașini și instalații mecanice
➡️ Asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice
➡️ Asistent universitar
➡️ Profesor în învățământul liceal, postliceal
➡️ Profesor în învățământul gimnazial; Inginer electromecanic.

De asemenea, absolvenții Specializării Inginerie mecanică pot să-și continue perfecționarea prin programe de master şi de studii doctorale în același domeniu sau în domenii conexe. În Universitatea Politehnica Timișoara există program de master şi studii doctorale în domeniul Ingineriei mecanice. Peste 85% din absolvenți lucrează ca ingineri la 1 an după absolvire!

Companii interesate în angajarea absolvenților specializării de Inginerie Mecanică:
➡️ Continental Automotive Timisoara
➡️ Vitesco Technologies TSR
➡️ Hella Romania
➡️ Flextronics Romania
➡️ SIPA Engineering Romania, MAHLE
➡️ DRÄXLMAIER Group România
➡️ Valeo
➡️ AEM
➡️ Contitech România, AZUR Romania
➡️ Roschiwal+Partner Engineering
➡️ TRW Automotive
➡️ Zoppas Industrie Romania
➡️ Astra Vagoane Arad
➡️ Honeywell
➡️ Frigoglass Romania
➡️ Bosch + Wagner International Engineering
➡️ Johnson Controls

Care sunt condițiile de admitere

Admiterea al programului de studii Inginerie Mecanică, se face pe bază de concurs de dosare, în ordinea descrescătoare a mediei obţinută la examenul de bacalaureat. Olimpicii sau cei premiați la unele concursuri sunt admiși cu nota 10.

📝 Admiterea se face online pe platforma https://enroll.upt.ro
🗓️ Perioada de preînscriere: 01.06 -10.07.2024, ora 14:00

  • prin intermediul platformei vei putea să generezi dosarul și să plătești taxa de înscriere și cea de confirmare;
  • dacă transmiți dosarul în perioada de înscriere (conform calendarului fiecărei facultăți), în maxim 48 de ore de la transmiterea dosarului de înscriere, membrii comisiei de admitere vor analiza documentele primite și, dacă dosarul este complet, îți vor comunica, prin e-mail, numărul de înregistrare, număr ce va fi utilizat pe tot parcursul procedurii de admitere. În cazul în care dosarul este incomplet, ți se vor solicita clarificări. Fiecare dosar transmis și validat va primi un număr de înregistrare.

Ce spun absolvenții noștri
Te-am făcut curios?

Telefon

+40256 403 741

Email

anghel.cernescu@upt.ro

Location

Bv. Mihai Viteazu nr.1, Timișoara, jud. Timiș

Hai să ne cunoaștem

Dacă ești interesat/ă de:
➡️ Mai multe informații;
➡️ Vizită fizic prin laboratoare;
➡️ Procesul de admitere;

Lasă-ne datele și te contactăm.