Tabere studențești 2024

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse organizează împreună cu Casa de Cultură a Studenților Timișoara tabere studențești de vară, cu o durată de 5 nopți de cazare, care se desfăşoară la mare (Costinești) și munte (Predeal). Universitatea Poli a primit 105 locuri, distribuite pe facultăți în funcție de numărul de studenți (detalii în Anunțul atașat acestui mesaj).

Beneficiază de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanței de vară, studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

● Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii universitare de licență, la programul de studii universitare de masterat și doctorat;
● Sunt integraliști respectiv au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I;
● Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art.2, alin.2, lit.a) din Legea tinerilor nr.350/2006,cu modificările și completările ulterioare;

Perioada de desfășurare a taberelor studențești de vară: 14.07 – 02.09.2024 și este structurată pe serii, astfel:

● Seria I: 14.07 – 19.07.2024
● Seria II: 19.07 – 24.07.2024
● Seria III: 24.07 – 29.07.2024
● Seria IV: 29.07 – 03.08.2024
● Seria V: 03.08 – 08.08.2024
● Seria VI: 08.08 – 13.08.2024
● Seria VII: 13.08 – 18.08.2024
● Seria VIII: 18.08 – 23.08.2024
● Seria IX: 23.08 – 28.08.2024
● Seria X: 28.08 – 02.09.2024

În urma repartizării Facultatea de Mecanică a primit16 locuri

Categoriile de beneficiari ai taberelor studențești sunt:
a) cazuri sociale – studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural și cei care beneficiază de burse sociale;
b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2022- 2023;
c) studenții care au avut activități în cadru organizat al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat.

Numărul de locuri în tabere este condiționat de prevederile bugetare și sunt alocate procentual astfel:

1. Maximum 20% din locurile repartizate universităților (în limita locurilor solicitate) pentru cazurile sociale;

2. Maximum 80% din locurile repartizate universităților pentru studenții cu rezultate deosebite la învățătură și activități în cadru organizat, dintre care:

a. Studenții cu rezultate deosebite la învățătură în pondere de maxim 85%;

b. Studenții implicați în activități în cadru organizat în pondere de minim 15%.

III. Procedura de informare, înscriere și selecție

Secretariatele facultăților vor publica la loc vizibil și pe site metodologia, anexa 4 precum și anunțul de informare privind procedura de organizare a taberelor studențești de vară 2024.

Studenții eligibili vor completa formularul de solicitare a unui loc în tabără: https://bit.ly/tabere-vara-UPT, în cadrul formularului fiind necesară încărcarea anexei 4 (cerere de solicitare) completată cu datele personale și semnată olograf.

Anexa_4.docx
ANUNȚ organizarea taberelor studențești de vară 2024
Metodologie tabere studentesti 2024

Distribuie postarea
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp